in Smart Public

In Nederland zijn er diverse centrales voor het monitoren van wegen, vaarwegen, tunnels, openbare ruimten of voor het bedienen van bruggen en sluizen. Dit noemen we domeinen. Techniek maakt het mogelijk om taken uit verschillende domeinen steeds meer te integreren en te combineren. We noemen dit multidomeinbediening. Een voorbeeld hiervan is het publiek-private programma iCentrale waarin wordt toegewerkt naar volledig geïntegreerde centrales. Maar hoe is zo’n centrale georganiseerd en hoe ziet dat er dan uit?

In een serie van drie blogs bespreken we de voor- en nadelen van verschillende inrichtingen en organisatievormen van een centrale waarin Multidomeinbediening is toegepast. We bespreken achtereenvolgens de volgende concepten:

Deel 1: ‘Working apart together’ (Deel 1)
In dit concept kunnen alle operators alle taken in de centrale uitvoeren.
Deel 2: ‘Dedicated domain experts’ (Deel 2)
Op elk domein werken specialisten. Binnen dit domein verdelen de experts de
taken onderling.
Deel 3: ‘Multi domain teams’ (deze blog)
Voor elk domein is een team verantwoordelijk. Binnen dit team zijn
specialisten en multi-inzetbare medewerkers.

Deel 3: Multi domain teams

De centrale bestaat in dit concept uit meerdere teams, die grotendeels zelf het werk onderling verdelen. Het team is verantwoordelijk voor een domein of een combinatie van domeinen (domein gebonden teams). Een andere mogelijkheid is dat een team verantwoordelijk is voor alle domeinen voor een bepaald gebied (locatie gebonden teams).
Een team bestaat uit specialisten op één of meerdere domeinen en multi-inzetbare medewerkers. Het voordeel van deze manier van organiseren is dat deze teams kwalitatief hoge dienstverlening kunnen bieden door de inzet van specialisten. Ook zijn ze flexibel door de multi-inzetbare medewerkers.

Een coördinator monitort de werkvulling van de teams en schuift eventueel met de multi-inzetbare medewerkers om te zorgen voor een optimale werkbelasting van alle teams.

Op rustige momenten, zoals in de nachtdienst, is een lagere bezetting nodig. In dat geval zijn er minder teams die meerdere domeinen bedienen en/ of een groter gebied bestrijken of worden de teams kleiner.

Inrichting

Bij deze organisatievorm wordt de centrale ruimte vaak opgedeeld in clusters (zie ook blog 2 over ‘dedicated domain experts’). Elk team heeft dan een vaste plek binnen de centrale met een aantal geschakelde werkplekken. Afhankelijk of er samenwerking tussen de teams nodig is, worden de clusters in de buurt van elkaar geplaatst of juist ver uit elkaar. In sommige centrales worden clusters zelfs in een andere ruimte geplaatst. In dat geval hebben clusters zo weinig met elkaar te maken dat plaatsing in dezelfde ruimte meer hinder oplevert dan voordeel. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om de clusters voor cameratoezicht in de stad en de clusters van tunnelbediening te scheiden. In dat geval is contact altijd nog mogelijk via de communicatiemiddelen in de centrale.

Meer weten?

Regelmatig delen we interessant nieuws over de samenwerking, inrichting en bediening van centrales. We organiseren themabijeenkomsten en schrijven nieuwsberichten, blogs en whitepapers.

0