Privacy Policy

Op deze pagina leest u wat vhp human performance doet met uw gegevens, hoe we deze beschermen en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

Waarom gebruikt vhp human performance uw persoonsgegevens?

Wanneer u graag informatie van vhp human performance ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. vhp human performance slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief of het bijwonen van een bijeenkomst. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen dan waarvoor deze zijn afgegeven.

Hoe lang bewaart vhp human performance uw persoonsgegevens?

vhp human performance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van vhp human performance en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijderen wij uw gegevens.

Hoe beveiligt vhp human performance uw persoonsgegevens?

vhp human performance acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt vhp human performance de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze servers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall, en alle medewerkers maken gebruikt van (persoonlijke) wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd.

Deelt vhp human performance persoonsgegevens met andere organisaties?

vhp human performance deelt uw gegevens niet met anderen. Alleen als vhp op grond van de wet verplicht is om persoonsgegevens aan anderen over te dragen zal vhp hieraan meewerken.

Sollicitaties

Na afloop van een sollicitatieprocedure verwijdert vhp human performance binnen vier weken e-mails, brieven en CV’s. Indien het gewenst is persoonsgegevens langer te bewaren (maximaal een jaar) zal daarvoor toestemming van de kandidaat worden gevraagd.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die vhp human performance over u heeft, en het recht op verwijdering van deze gegevens.

Incidenten (Datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Wij verzoeken u contact met vhp human performance op te nemen als u vermoedt dat er een datalek is (geweest).

Cookies

De websites van vhp human performance maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken 
  • Om u beter te voorzien van de meest relevante informatie. 
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veel bekeken pagina’s en zoekopdrachten.
    Voor de integratie van onze sociale media kanalen

vhp human performance maakt voor de website gebruik van Google Analytics. Google kan als leverancier van deze dienst de via cookies verkregen informatie gebruiken voor haar eigen producten en diensten. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics. Indien u niet wilt dat vhp.nl cookies plaatst, kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser.

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van vhp human performance op het gebied van persoonsgegevens kunt u online contact opnemen met de kwaliteitsmanager van vhp human performance via info@vhp.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

vhp human performance
T.a.v. Kwaliteitsmanager vhp
Huijgensstraat 13a
2515 BD Den Haag

Indien u een klacht heeft over hoe vhp human performance met persoonsgegevens omgaat, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de kwaliteitsmanager van vhp human performance. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door vhp human performance altijd gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

0