Smart Public

Cameratoezicht, cameraplannen en uitkijkstrategie

Camera’s worden binnen de overheid op vele manieren gebruikt. Om de openbare orde en veiligheid in publieke ruimten te waarborgen of om verstoringen vroegtijdig waar te nemen. Een goed cameraplan is een must zodat operators alles in beeld hebben wat relevant is om waar te nemen en de samenhang daarin helder is. Scherp waarnemen is een kunst op zich. Onze eye tracking opleiding mag daarin niet ontbreken. vhp human performance is dan ook jaren de vertrouwde partner voor overheidsorganisaties bij vraagstukken over cameratoezicht, cameraplannen en uitkijkstrategie.

vhp human performance richt centrales met cameratoezicht in

We inventariseren de functionele eisen voor de inrichting van ruimten, toezichtwerkplekken en omgevingsfactoren. Functionele specificaties leggen we vast in een functioneel programma van eisen. Ontwerpvarianten inclusief voor- en nadelen worden getoond. Na het inrichten van de ruimten begeleiden we de nieuwe manier van samenwerken tussen operators, beveiligers, politie en hulpdiensten. U verzekert zich er hierdoor van dat de centrale vanaf de eerste dag soepel draait.

Opstellen, onderzoeken en toetsen cameraplannen

vhp human performance ontwikkelt en toetst cameraplannen. In een eye trackingonderzoek wordt helder aangetoond of de werkopstelling zorgt dat operators alles kunnen waarnemen wat nodig is om werk goed te doen.

Uitkijkstrategie: leren observeren

Waarnemingsfouten zijn snel gemaakt en kunnen grote gevolgen hebben. Voor veilig op afstand bedienen van bruggen en sluizen is nauwkeurig schouwen essentieel. Met onze workshop “Uitkijkstrategie” bepalen wij met en voor bedienaren de beste manier voor veilig schouwen. We focussen op leren observeren door eye tracking. Ervaren en nieuwe bedienaren worden bewust gemaakt van hun manier van schouwen. Verbeteradviezen worden gegeven en getraind. De workshop wordt on-site gegeven in de eigen praktijkomgeving.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0