Smart Health

Human factors in ver- en nieuwbouw

U heeft te maken met ingrijpende en kostbare keuzes aangaande nieuwbouw en verbouw. In het ideale gebouw wordt het optimum gevonden tussen zorg voor cliënten, gemotiveerde medewerkers, soepele betrouwbare werkprocessen, en een hoge kwaliteit van inrichting. Menig ziekenhuis en zorginstelling heeft echter meegemaakt dat de inrichting achteraf niet goed blijkt te passen bij het gebruik in de praktijk! Door in een vroegtijdig stadium van het traject rekening te houden met human factors, worden bovenstaande problemen voorkomen.

vhp ondersteunt u op gebied van zowel kwaliteit als proces, zodat:

  • De inbreng van de eindgebruikers en het werkproces goed in kaart worden gebracht. waardoor het ontwerp aansluit op het (zorg)proces.
  • Human factors (gezond, veilig, efficiënt, prettig werken) in het bouwproces zijn gewaarborgd.
  • Een afdelingsoverstijgende en integrale aanpak (techniek, organisatie, gedrag) gehanteerd wordt.

Onze werkwijze en diensten

Op basis van een Human Factors scan van de huidige situatie (bewegingsruimte, loop-, communicatie- en zichtlijnen, veiligheid/hygiëne, ergonomie/arbo) definiëren we verbeterpunten en kansen. Samen met een analyse van de logistieke stromen en operationele visie vertalen we die naar een toekomstige werkwijze. De volgende producten kunnen deel uitmaken van onze stapsgewijze aanpak;

  • Functioneel Programma van Eisen 
  • Functioneel Ontwerp
  • Ondersteunen bij de bouwbegeleiding
  • Toetsen van tekeningen
  • Testen met gebruikers, waar nodig
  • Samen met de  opdrachtgever een training verzorgen voor medewerkers op de nieuwe werkplek 
  • We ondersteunen bij de keuze van leverancier en/of producten (aanschaf van apparatuur en meubilair). 

Hoe doen we dat?

Hieronder een schematische weergave van onze rol in het proces

vhp human performance rol in ver en nieuwbouw

De rol van vhp human performance in ver- en nieuwbouw

Onze rol in bouwtrajecten is het bewaken van de samenhang, input, output én het proces vanuit een functioneel en human factors oogpunt. Dit doen wij door de inbreng van Human Factors expertise, het vervullen van een schakelrol tussen de werkvloer en de organisatie, en tussen organisatie en architect of leverancier.

We vertalen gebruikersinput naar concrete eisen en ondersteunen bij verdieping of uitwerking waar nodig (bijv. op het gebied van fysieke belasting, logistiek, werkprocessen). We houden de eindgebruikers betrokken en helpen daarmee de besluitvorming versnellen.

Waarom vhp?

We zorgen voor creatieve oplossingen en een frisse blik. Daarbij helpt onze ruime ervaring in tal van ziekenhuizen en zorginstellingen. We overzien daarbij de impact van keuzes op het bouwproces en bewaken samenhang tussen gebruikersbehoeften en bedrijfskundige haalbaarheid. Vanuit onze human factors en veranderexpertise halen we input op en vertalen dit naar concrete eisen. We ontlasten daarmee het bouwteam, en helpen de afdelingen hun processen te optimaliseren. Ook creëren we draagvlak onder gebruikers.

Onze ervaring is dat we zodoende een soepel besluitvormingsproces faciliteren en helpen bij het realiseren van een “First time Right” bouwproces. Zo creëren we effectieve en efficiënte omgevingen waar mensen met plezier hun werk doen. Dat is de kracht van vhp.

Wilt u weten hoe we u kunnen ondersteunen in ver- of nieuwbouwtrajecten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. We laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0