Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding

De desinfectiemachine voor endoscopen in de CSA ruimte op de MDL afdeling wordt vervangen. Het gebruik van dit nieuwe apparaat vraagt een verandering in werkproces en werktechniek. Ook heeft deze desinfectiemachine een andere afmeting dan de huidige.

Vraag

Het doel van het project is bepalen hoeveel ruimte de nieuwe desinfectiemachine nodig heeft zodat medewerkers er goed mee kunnen werken. Het is belangrijk dat ze voldoende ruimte hebben om hun werk in optimale werkhouding te doen. Ook dient er rekening te worden gehouden met veranderende werkprocessen.

Aanpak

Dat de komst van de nieuwe desinfectiemachine veranderingen met zich meebrengt is een feit. Om hierop effectief in te spelen heeft vhp human performance interviews gehouden onder medewerkers en teamleiders. Er is achterhaald wat de gevolgen en impact van de veranderingen zijn. Ook is er een bezoek aan de afdeling geweest. Met de nieuwe situatie in gedachten zijn alle elementen en voorzieningen in kaart gebracht. Hierdoor is inzicht ontstaan in het benodigde nieuwe werkproces en de handelingen met de nieuwe desinfectiemachine. Aansluitend zijn de werk-, bewegings-, loop- en manoeuvreerruimte voor medewerkers opnieuw bepaald. Alle activiteiten in dit project zijn gericht op de optimale afstemming tussen het gebruik van de nieuwe desinfectiemachine, het werkproces en de ruimte-indeling. Vanuit de opgehaalde inzichten is een optimale ruimte-indeling geschetst. De ruimte is daarbij zo goed mogelijk benut. Ook zijn overige ergonomie- en veiligheidsaspecten meegenomen.

Resultaat

De medewerkers zijn enthousiast over het uitgewerkte voorstel. Ze zijn positief over de goede afstemming tussen de nieuwe desinfectiemachine, de werkwijze en de indeling van de werkruimte. Het voorstel is ook getoetst op veiligheidsaspecten in samenwerking met de deskundige steriele medische hulpmiddelen. Met het bijbehorende ruimtebeslag, lijst van benodigdheden, uitgangspunten en randvoorwaarden heeft het ziekenhuis een goed beeld gekregen van de toekomstige situatie. Hiermee is het ziekenhuis op zoek gegaan naar een geschikte ruimte.

0
Herontwerp van couveuseMock-up oogwerkplek in oogziekenhuis door klachten