Complexe werkplekken, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health

Aanleiding

Op de afdeling Neonatologie worden patiëntjes door verpleegkundigen verzorgd. Het uitvoeren van medisch-technische, transfer-  en zorghandelingen op de afdeling vinden ze fysiek belastend. Vooral het werken met medische apparatuur, couveuses en bedden vindt men zwaar. Een groot aantal medewerkers heeft werk-gerelateerde klachten aan de nek en schouders. Sommige medewerkers zijn al aan hun schouderklachten geopereerd.

Vraag

Het ziekenhuis heeft vhp human performance gevraagd onderzoek te doen naar de fysieke belasting door deze werkzaamheden. Ook is er behoefte aan oplossingen om fysieke overbelasting te voorkomen. Daarnaast is gekeken welke oplossingen tot efficiency of kwaliteitsverbetering leiden.

Aanpak

In een kick-off is het plan toegelicht en zijn de randvoorwaarden voor oplossingen besproken met afdelingsleiding en medewerkers. Na een procesanalyse is de fysieke belasting beoordeeld. Er is vastgesteld waar de knelpunten in het werk zitten. In een workshop zijn met de opdrachtgever en medewerkers van de afdeling oplossingsrichtingen, inclusief een kosten-batenoverzicht, bepaald. De voorkeursoplossingsrichtingen zijn door vhp verder uitgewerkt. In een opleveringsworkshop zijn de kansrijke oplossingsrichtingen bediscussieerd. Er is ook een plan van aanpak opgesteld voor de kort, middellange en lange termijn.

Resultaat

Door dit project is duidelijk geworden wat de oorzaken van de hoge fysieke belasting zijn. En ook hoe deze opgelost kunnen worden. De oorzaken hadden enerzijds te maken met het ontwerp van de couveuse. Denk aan de vorm van de werkgaten, beperkte beenruimte en grote reikafstand tot het patiëntje. Anderzijds werden de klachten verklaard door de gehele opstelling rondom de couveuse.

We hebben een functioneel herontwerp voor de couveuse gemaakt. Voorstellen zijn gedaan om o.a. de materialenkar aan te passen. Ook is er een oplossing uitgewerkt om materialen rondom de couveuse efficiënter op te stellen.

 

0
Haga ziekenhuisIndeling CSA ruimte op basis van werkproces