Expertises

Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning

Een succesvol beleid voor duurzame inzetbaarheid richt zich op elementen in loopbaan, vitaliteit, arbeidssituatie en organisatiecultuur. vhp human performance verankert duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. De mogelijkheden voor verbetering herkennen we snel. Hierin wordt nauw samengewerkt met HRM. Dit geeft uw organisatie een stevig fundament om op te bouwen.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

VHP – Duurzame inzetbaarheid

vhp bepaalt en bevordert de vitaliteit en het werkvermogen (Work Ability) van medewerkers en organisaties. We versterken de energiegevers en verminderen de energienemers. Ook zorgen we dat er vanuit teamflow wordt samengewerkt. Dit vergroot de energie van medewerkers en verbetert de prestaties.

Eén van de oprichters van vhp human performance heeft het onderwerp ergonomie in de arbowet geschreven. Brancheorganisaties en sociale partners helpen we met het verbeteren van arbeidsomstandigheden. We stellen arbocatalogi op. Zelfregulering stimuleren we door innovatieve trajecten, zoals het Vignet Arbeidsveiligheid in de zoetwarensector. Bij vraagstukken en meningsverschillen tussen sociale partners op sector- en organisatieniveau voeren we onafhankelijk onderzoek uit en geven we advies.

Onze kennis delen we ook maatschappelijk. We doen dit bij instrumentontwikkeling zoals (verdiepende) RI&E instrumenten. Nieuwe inzichten publiceren we. Zo schrijven en redigeren wij AI-bladen en handboeken over ergonomie, human factors, fysieke belasting en kantoorinrichting.

Ook bij meer praktische zaken helpen wij onze opdrachtgevers. We ondersteunen ze bij het invoeren van een goed werkende arbostructuur en -beleid. Ook voeren we RI&E’s uit, leiden preventiemedewerkers en ergocoaches op en verzorgen ergonomie opleidingen voor inkopers, TD’s en ontwerpers.

0