Beoordelen fysieke en mentale belasting, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Duurzame inzetbaarheid, werklast en werkdruk, Interactie-analyse en -ontwerp, Smart Public

Aanleiding

Er is een toekomstvisie ontwikkeld voor een havenbedrijf. Deze visie heeft betrekking op onder andere de bezetting, de manier van werken en de dienstverlening van het havenbedrijf. De huidige bezetting moet onderzocht worden om de mogelijkheden voor de toekomst te bepalen. Daarnaast wordt het huidige SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) bediensysteem herontworpen.

Vraag

vhp human performance is gevraagd de werklast van de huidige bezetting en de verwachtte werklast in de toekomst vast te stellen. Daarnaast wordt de gebruiksvriendelijkheid van het SCADA bediensysteem onder de loep genomen.

Aanpak

Om de werklast van de huidige bezetting vast te stellen is op twee manieren onderzocht:

  1. De historische data over een jaar van de scheepvaartdata, data over schuttingen en meteo- en hydrogegevens zijn geanalyseerd.
  2. Werklastmetingen zijn uitgevoerd bij de verschillende functionarissen op de sluizen.

Parallel is een werkgroep gestart om het ontwerp van het SCADA bediensysteem aan te passen.

Resultaat

Er is een verband gelegd tussen de werklastmetingen en de historische data om een voorspellingsmodel van de werklast voor het hele jaar te bouwen. Het onderzoek en de resultaten zijn gepresenteerd aan het operationele personeel in verschillende communicatiesessies op de sluizen. Daarnaast is er een gedragen en gebruiksvriendelijk ontwerp voor het SCADA bediensysteem gemaakt.

0
Ontwikkelen van nieuw verkeerscentrum door een nieuwe bedienfilosofieWerkbelasting van nautische bediencentrales