Expertises

Risicoanalyses en veiligheidsanalyses

Bij veel van onze klanten is veiligheid een belangrijk onderwerp. Samen met hen creëren wij effectieve werkomgevingen waar veiligheid centraal staat. Dit doen we proactief door risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E) uit te voeren en door organisaties veerkrachtiger te maken. Maar soms ook reactief, als er toch een (bijna)incident heeft plaatsgevonden. Hierbij kijken we integraal naar mens, organisatie en techniek.

Leren van incidenten en van wat goed gaat

Er zijn tegenwoordig twee perspectieven op veiligheid populair: leren van incidenten en leren van wat er goed gaat. Wij denken dat je beide moet doen. Van incidenten moet je leren, maar gelukkig zijn er tegenwoordig veel minder incidenten dan vroeger. Daarom is het ook belangrijk om te kijken naar wat er goed gaat. Veiligheid is hierdoor niet alleen de afwezigheid van incidenten, maar is ook een kenmerk van het operationele proces geworden. En dat is nodig om stappen te zetten op de veiligheidsladder.

Aanpak op maat

Wij kijken altijd integraal, maar kiezen onze aanpak op maat. Een proces of incident in een weinig complexe omgeving kan met een eenvoudiger methodiek worden beschreven dan een incident in een complex hoog-geautomatiseerd socio-technisch systeem. In de meeste situaties zullen we kiezen voor praktische causale methoden zoals Bowtie en Tripod-Beta. In complexe werkomgevingen is een systematische aanpak (bijvoorbeeld met STAMP) mogelijk meer op zijn plek.

Waarom vhp

Wij zijn experts op het gebied van human factors en performance. Wij weten veel over menselijke besluitvorming en over vermoeidheid. Wij weten hoe mensen interacteren met elkaar en met technische systemen, en wij weten waarom mensen zich soms anders gedragen dan verwacht. Op basis van onze expertise gaan wij een stap verder bij risico- en incidentanalyses in werkomgevingen waar mensen een belangrijke rol spelen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Guido te Brake.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0