Expertises

Risicoanalyses en veiligheidsanalyses

Met ons veiligheidsraamwerk en methoden voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt vhp human performance risico’s binnen uw bedrijf in kaart. Risico’s analyseren wij op allerlei aspecten van het werk, zoals gedrag, technische systemen en de organisatie. Wij hebben verschillende RIE’s op maat ontwikkeld voor diverse werkomgevingen. Deze worden zowel door ons als participatief met de medewerkers uitgevoerd. Daarnaast zijn wij actief in het uitvoeren van incidentanalyses. In onze ogen zijn (bijna-)incidenten kansen om van te leren en nieuwe incidenten te voorkomen.

Met onze risico- en veiligheidsanalyses richt vhp zich op het formuleren van praktische aanbevelingen voor mens, organisatie en techniek om een veilige werksituatie te waarborgen. En we gaan verder dan dit. Organisaties begeleiden we met hun groei op de veiligheidscultuurladder. Medewerkers en management werken aan mindset en gedrag om een cultuur te creëren van veilig werken.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.