Analyseren van veiligheid en incidenten, Expertises, Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Smart Public

Human factors zijn een essentieel onderdeel van de veiligheidszorg voor de beweegbare objecten in beheer bij Rijkswaterstaat.

Deskundigen van vhp hebben Rijkswaterstaat Noord-Nederland geholpen aan een analyse van de menskant van op afstand bediende bruggen en een sluis. vhp is een bureau waarmee het prettig samenwerken is.

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn er in Nederland meerdere incidenten geweest bij beweegbare bruggen en sluizen. De gezamenlijke vaarwegbeheerders ontwikkelden mede daarom de Human Factors Toetsmethodiek Veiligheid Beweegbare Objecten. Rijkswaterstaat wil deze nieuwe methodiek toepassen bij nautische objecten die het in beheer heeft. Dit biedt tevens de kans om de methodiek te valideren, te beoordelen op praktische bruikbaarheid en te verrijken.

Klantvraag

Rijkswaterstaat heeft vhp Human Performance gevraagd de toetsmethodiek toe te passen bij de beweegbare bruggen en sluizen die worden bediend vanuit de nautische verkeerscentrale Oostersluis. Rijkswaterstaat was geïnteresseerd in de human factors gerelateerd aan veiligheid vanuit de drie gebruikersperspectieven van de methodiek: weggebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten), vaarweggebruikers (plezier- en beroepsvaart) en bedienaars.

Aanpak

Voor de drie gebruikersperspectieven is onderzocht welke aan human factors gerelateerde veiligheidsrisico’s een rol spelen bij de objecten. De adviseurs van vhp Human Performance hebben hiervoor over de objecten gereden, er doorheen gevaren en de bedienaars geïnterviewd en geobserveerd bij hun werkzaamheden. De toetsmethodiek benoemt voor elke gebruikersgroep de relevante human factors aspecten. De adviseurs hebben op basis van hun expertise voor deze aspecten een inventarisatie gemaakt van aandachtspunten en veiligheidsrisico’s die op korte termijn aandacht vragen.

Resultaten

Rijkswaterstaat had al een goed inzicht in de veiligheidsrisico’s van haar objecten doordat regelmatig technische controles en Risico-Inventarisatie en Evaluaties (RIE’s) worden uitgevoerd. Human factors worden daarin echter niet systematisch meegenomen. De op human factors gerichte toetsmethodiek heeft daardoor nieuwe inzichten opgeleverd. De aanpak waarbij integraal naar bedienaar, weggebruikers en scheepvaart wordt gekeken, draagt hieraan bij.

0