Expertises

Ontwerpen en organiseren van werkomgevingen

Bij het ontwerpen van werkomgevingen richten wij ons op het ontwerpen van werkplekken, zoals balies en kassa’s, cabines en stuurhuizen. Ook ontwerpen we werkruimtes met meerdere werkplekken tot complete ziekenhuizen en kantoren. Denk daarbij aan controlekamers, verpleegafdelingen, operatiekamers en kantooromgevingen voor Het Nieuwe Werken.

Wij analyseren en beoordelen werkplekken en ruimtes via taakanalyses. Werkprocessen, hulpmiddelen en interactie tussen mensen en middelen worden in kaart gebracht. We houden rekening met norm- en regelgeving waaronder de arbowetgeving. Bij het ontwerpen of aanpassen van een werkomgeving kijken we naar fysieke ergonomie. Communicatielijnen, looppaden, toekomstontwikkelingen en innovaties worden daarin ook meegenomen.

Het betrekken van medewerkers bij het ontwerpen van een werkomgeving vinden we essentieel. Hierin krijgen we snel inzicht in de belangen en wensen van medewerkers. We creëren een werkomgeving die optimaal ondersteunt in het prettig, efficiënt, gezond en veilig werken en samenwerken. Ieder nieuw ontwerp betekent een verandering. Medewerkers begeleiden we om in hun nieuwe werkomgeving het optimale eruit te halen. Dit doen we door trainingen en het begeleiden van volledige verandertrajecten.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0