Complexe werkplekken, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health

Aanleiding

Een oogziekenhuis is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van oogaandoeningen. Medewerkers Beeld en Functieonderzoek gebruiken apparatuur om afbeeldingen en opnames te maken van het oog. Het werken met deze apparatuur geeft bij 20% van de medewerkers klachten aan armen, nek en schouders.

Vraag

Het ziekenhuis heeft vhp human performance gevraagd om praktische oplossingen te bedenken voor de problematiek.

Aanpak

Kenmerkend in de aanpak van vhp is het actief betrekken van gebruikers bij het bedenken van verbeteroplossingen. Hun input was heel waardevol om de werkplek te verbeteren. vhp heeft een expert analyse gemaakt en interviews met medewerkers zijn uitgevoerd. Op basis hiervan is inzicht ontstaan in de oorzaken van de knelpunten. Oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de werkplek zijn uitgewerkt. Eerst in schets en later als een mock-up (fysiek werkplekontwerp op ware grootte). De medewerkers hebben de mock-up uitvoerig getest en verbetervoorstellen zijn geïnventariseerd.

Resultaat

Het resultaat van het project is een verbeterde werkplekinrichting en een toegenomen bewustzijn bij medewerkers over een juiste werkwijze. Hierdoor ervaren zowel patiënten als de medewerkers dat de onderzoeken op een comfortabele manier verlopen.

0
Indeling CSA ruimte op basis van werkprocesOnderzoek en oplossingen op endoscopieafdeling