Smart Health

Fysieke belasting verminderen door integrale aanpak

Op veel plekken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben medewerkers te maken met fysieke belasting. Denk daarbij aan patiëntgebonden werk, waarbij tillen, transfers, verplaatsen van bedden en ver moeten reiken aan de orde van de dag is. Maar ook het uitvoeren van niet patiëntgebonden werk, zoals werken achter de balie, schoonmaken en logistieke werkzaamheden, zorgt voor problemen met fysieke belasting.

Helaas leidt fysieke belasting regelmatig tot verzuim van medewerkers. Daarbij is de zorg dat dit gaat toenemen, omdat de gemiddelde leeftijd van de zorgmedewerkers steeds hoger wordt en de fysieke belastbaarheid afneemt.

Wij geloven dat je fysieke belasting het beste kunt aanpakken door een integrale aanpak toe te passen die is gericht op de organisatie van het werk, de werkomgeving en hulpmiddelen, het gedrag van de medewerkers (en cliënten) en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het doel van ons werk is dat uw medewerkers prettig en effectief kunnen werken, zonder beperkt te worden door de fysieke belasting. Vhp human performance heeft ruim 25 jaar ervaring met het oplossen van vraagstukken op het gebied van fysieke belasting. Ook zijn we auteur van handboeken over fysieke belasting.

Hoe doe je dat?

Het verminderen van fysieke belasting begint bij een goede analyse, bijvoorbeeld d.m.v. een verdiepende RI&E fysieke belasting. De oorzaken kunnen namelijk uiteenlopen; is de werkruimte te klein waardoor medewerkers ongunstige lichaamshoudingen moeten aannemen? Ontbreken de juiste hulpmiddelen om het werk te verlichten? Zorgt de inrichting van de afdeling er voor dat patiënten en spullen vaak verplaatst moeten worden? Is de cultuur bij medewerkers om omwille van de snelheid of het patiëntbelang de fysieke belasting voor lief te nemen?

Met onze gestandaardiseerde, op de praktijkgerichte, methodes brengen we de fysieke belasting objectief in kaart en geven we specifiek aan wat de aard en ernst van de knelpunten zijn.

Vervolgens doen we verbetervoorstellen. Dit doen we ook we weer vanuit een integrale blik. Oplossingen zijn mogelijk op verschillende vlakken, zoals in het veranderen van de taakverdeling, afwisseling van taken, andere manier van werken, het aanpassen van de werkomgeving, het toepassen van hulpmiddelen.

We helpen met het kiezen van (een set van) verbeteracties. Als ontwikkelaar en regisseur van verbeterprogramma’s begeleiden we organisaties bij het succesvol implementeren van deze verbeteracties. Het succes van de verbetering wordt grotendeels bepaald door het draagvlak van de medewerkers. Daarom betrekken wij de medewerkers zoveel mogelijk in het ontwikkelingsproces. Ook helpen we organisaties om zelf fysieke belasting te voorkomen door bijvoorbeeld ergocoaches op te leiden.

Meer weten?

Wij vinden het leuk om met je in contact te komen en je te spreken over de fysieke belasting op jouw werkvloer. Neem gerust contact op met onze expert op dit gebied Karlijn Doppenberg.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0