Beoordelen fysieke en mentale belasting, Mentale en fysieke belasting, Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding  

Als onderdeel van een grootschalige verbouwing worden de eenpersoonskamers op de verpleegafdeling groter uitgevoerd, met als gevolg dat de sanitaire ruimtes behorende bij de kamers kleiner worden. Ondanks het verkleinen van de sanitaire ruimte is het belangrijk dat er voldoende ruimte overblijft om alle werkzaamheden op een gezonde manier uit te kunnen voeren. De hoeveelheid ruimte die nodig is, is afhankelijk van het soort werkzaamheden die uitgevoerd worden en de hulpmiddelen die erbij nodig zijn. Het doel van het project is te komen tot een optimale ergonomische inrichting van de sanitaire ruimte van de eenpersoonskamer, waarbij rekening is gehouden met de fysieke belasting van de verpleging ten gevolge van de inrichting.  

Klantvraag

Het ziekenhuis heeft twee indelingsopties bedacht en in een proefopstelling uitgewerkt. De vraag die bij vhp is neergelegd bestond uit drie onderdelen: 

  • Beoordeling van de meest optimale indelingsoptie van de sanitaire ruimte, rekening houdend met de rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en de werkruimte die nodig is voor het verplegend personeel.  
  • Onderzoek ten aanzien van de fysieke belasting van het verplegend personeel ten gevolge van de indeling van de ruimte. 
  • Advies over eventuele verbeteringen van de indeling van de ruimten. 

Aanpak 

Er is gestart met een korte oriëntatiefase op best practices met betrekking tot werktechniek en bestaande normen en richtlijnen. Het opstellen van aanvullende beoordelingscriteria indien de richtlijnen niet toereikend zijn. 

Door middel van interviews met verpleegkundigen en observaties van de werkzaamheden is bepaald hoeveel ruimte nodig is voor inrichtingselementen, hulpmiddelen, patiënt en de verpleegkundige. Tijdens de observaties werd direct duidelijk dat in beide inrichtingsopties de verpleegkundige niet in optimale werkhoudingen het werk kon uitvoeren, met als gevolg een verhoging van de fysieke belasting. Aan de hand van de opgestelde beoordelingscriteria en de berekende fysieke belasting voor beide indelingsopties zijn vervolgens andere indelingsopties onderzocht. 

Resultaten 

Met name met betrekking tot rolstoeltoegankelijkheid en werkruimte benodigd voor het ondersteunen van mobiele patiënten (eventueel met rollator of infuus) voldeden de voorgestelde indelingsopties niet aan de gestelde richtlijnen. Als gevolg hiervan zouden verpleegkundigen gedwongen in ongunstige houdingen moeten werken, wat hun fysieke belasting nadelig zou beïnvloeden. Om de geconstateerde knelpunten te kunnen oplossen zijn door vhp twee nieuwe indelingsvarianten voorgesteld: één met een minimale uitbreiding van het oppervlak, en de ander waarin de douche en het toilet verplaatst zijn. De voorstellen zijn op tekening uitgewerkt en vastgelegd met voor- en nadelen en een advies. Op basis hiervan is in samenwerking met het ziekenhuis de meest optimale inrichting van de sanitaire ruimte bepaald, rekening houdend met de technische/bouwkundige beperkingen en andere afwegingen. Zodoende is gekomen tot een optimale indeling die qua ruimte efficiënt is en tevens voldoet aan de richtlijnen.  

0
NWZ nieuwbouw