Bekijk hier onze webinars!

Webinars fysieke belasting

In het najaar van 2022 hebben wij een viertal webinars gegeven rondom het thema fysieke belasting. Twee op de vijf werkenden in Nederland heeft te maken met lichamelijk belastend werk, waardoor ze kans lopen fysiek overbelast te raken.  Fysieke overbelasting is hierdoor al jaren een van de belangrijkste verzuimoorzaken. Onze jarenlange kennis en ervaring delen wij in deze webinars.

Aanpak fysieke belasting en de nieuwe toetsingscriteria

De regelgeving rondom de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is vanaf 1 juli 2022 aangescherpt. Dat betekent voor veel ondernemingen dat ze opnieuw moeten kijken hoe het is gesteld met de veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Als experts op het gebied van fysieke belasting leggen wij uit wat deze wettelijke veranderingen betekenen en delen wij onze aanpak om fysieke belasting in kaart te brengen. De workshop wordt verzorgd door onze expert collega Hetty Vermeulen.

Hazard en body mapping

In deze workshop word je meegenomen in de wereld van body en hazard mapping. Body mapping is een manier om erachter te komen hoe werk het lichaam van werknemers kan schaden. Hazard mapping kan nuttig zijn voor het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s op het werk.

TOP Coach best practice en lessons learned

In het kader van het Programma Preventie Beroepsziekten en de campagne Hoe TOP werk jij?! van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij ons het afgelopen jaar als partner ingezet om over- en onderbelasting tegen te gaan in bij bedrijven in Nederland. Een veranderkundige benadering is hierbij zeer effectief gebleken. Hoe ga je nou praktisch aan de slag met een duurzaam resultaat? In deze webinar leer je daar meer over.

Het beoordelen van til- en draagsituaties met de wijziging in ISO11228-1.

De internationale gestandaardiseerde norm voor tillen, neerzetten en dragen, ISO11228-1, is geactualiseerd in 2021. De norm vervangt de eerste editie uit 2003. In de geactualiseerde norm is de aanpak gefaseerd gemaakt, is neerzetten als beweging toegevoegd, zijn er 9 in plaats van 6 reductiefactoren die meewegen in de beoordeling en wordt een onderscheid gemaakt in herhaald tillen. In deze workshop deelt Hetty Vermeulen haar ervaringen met de nieuwe norm en de gevolgen ervan voor het beoordelen van til- en draagsituaties.

Meer lezen over de regelgeving rondom de RI&E? Download ons kennisdossier!

Heb je vragen naar aanleiding van deze webinars? Of wil je meer weten over fysieke belasting? Neem contact op met onze expert Hetty Vermeulen.

0