Smart Public

Incident- en Veiligheidsonderzoek

Bij veel van onze klanten in de publieke sector is veiligheid van groot belang, zoals bij brug- en sluisbediening, het aansturen van hulpdiensten in 112-meldkamers of centrale bewaking en toezicht in een gevangenis. Wij helpen onze klanten met het creëren van meld- en controlekamers die een optimale werkomgeving bieden om de taken op veilige wijze uit te kunnen voeren. Goede werkprocessen, effectieve techniek en veerkrachtige operationele teams spelen hierbij een belangrijke rol.

Ondanks de aandacht voor veiligheid komen nog steeds incidenten en ongevallen voor. Niet zelden wordt een fout van de operator hierbij als oorzaak genoemd. Het zoeken van schuldigen is echter geen effectieve manier om te leren van fouten.

Het is onze overtuiging dat menselijke fouten zelden de oorzaak zijn van een incident, maar vrijwel altijd een gevolg zijn van verkeerde ontwerpkeuzes in de processen, organisatie, werkplek of systemen. De aandacht moet daarom bij de analyse liggen op het identificeren van de achterliggende factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het incident.

Lees meer.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0