Analyseren van veiligheid en incidenten, Interactie-analyse en -ontwerp, Interface design, Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

De metrolijn van een openbaar vervoerbedrijf is afgelopen jaren gerenoveerd. Doel was onder andere het verhogen van de (brand)veiligheid van het tunneltracé door het aanbrengen van nieuwe installaties. Denk hierbij aan brand- en rookmelders, ventilatie voor rook- en warmteafvoer en noodverlichting. De dagelijkse bewaking van de tunnelveiligheid ligt bij de centrale verkeersleiding. Dezelfde interface wordt ook gebruikt door de brandweer, die ter plaatse bij het metrostation een overzicht wil hebben van de hele situatie.

Vraag

vhp human performance is gevraagd de Mens-Machine-Interface (MMI) van het tunnelveiligheidssysteem te ontwerpen.

Aanpak

De MMI is ontworpen op basis van de operating philosophy van het calamiteitenscenario. Dit is stap voor stap gevisualiseerd in storyboards en beeldschermplaatjes. Het MMI ontwerp is samen met de gebruikers uitgewerkt. vhp human performance is nauw betrokken geweest bij de bouw door Croon Elektrotechniek om te waarborgen dat de functionaliteit daadwerkelijk is gerealiseerd.

Resultaat

Er is een Mens-Machine-Interface ontwikkeld voor het openbaar vervoerbedrijf en de brandweer. Het ontwerp is afgestemd op calamiteitenscenario’s. Er is ook een bedrijfstoestand-indicator en stappenplan opgeleverd.

0
Visieontwikkeling verkeersmanagement InnovatiecentraleLandelijke iBedienfilosofie provincies en gemeenten