Begeleiden van verandering en vernieuwing, Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Smart Public

Aanleiding

De operationele wegverkeerscentrale in Helmond heeft behoefte aan een heldere bedienfilosofie, wijze van werken, ontwerp en passende inrichting. Naast de operationele centrale was er ook vraag naar een Innovatiecentrale om grote praktijkgerichte experimenten te kunnen doen op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Vraag

vhp human performance is gevraagd voor de innovatiecentrale een visie te ontwikkelen op toekomstig verkeersmanagement en Smart Mobility. En ook om daarvoor een innovatie roadmap op te stellen.

Aanpak

Ontwikkeling en het opstellen van de visie, innovatie roadmap, services en (vernieuwde) verdienmodellen in publiek-private samenwerking en het Target Operating Model voor Innovatiecentrale met uitgangspunten voor organisatie en bemensing.

Resultaat

De innovatiecentrale is een unieke plek in Europa waar innovaties op het gebied van verkeersmanagement in de praktijk worden gebracht. In publiek-private samenwerkingen worden innovatieve projecten geïnitieerd waar overheid, kennispartijen en marktpartijen zoals service- en infraprovider en de automotive breed vertegenwoordigd zijn. De door vhp human performance ingebrachte bedienfilosofie, werkwijzen, ontwerpen en inrichting zijn opgenomen in de Innovatiecentrale.

0
Incidentmanagement controlecentrum openbaar vervoer