Analyseren van veiligheid en incidenten, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Smart Public

Aanleiding

Om het spoorverkeer beter bij te sturen en calamiteiten snel en adequaat af te handelen, heeft een openbaar vervoersbedrijf een operationeel controlecentrum ontwikkeld.

Vraag

Hoe kan de samenwerking tussen de verschillende partijen in het operationeel controlecentrum met de lokale bedienposten tijdens incidentmanagement worden verbeterd?

Aanpak

Samen met het openbaarvervoersbedrijf en alle stakeholders heeft vhp een veranderproject begeleid om de samenwerking te verbeteren. Dit is gedaan op basis van onze eerdere betrokkenheid bij het vormgeven van het regiemodel, crisismanagementaanpak, ruimte en inrichting van het operationeel controlecentrum. Naast de begeleiding van dit verandertraject, hebben we het regiemodel vormgegeven en daarmee vastgelegd op welke wijze beslissingen worden genomen. En ook hoe die beslissingen worden doorgevoerd en geëvalueerd met alle betrokken stakeholders. Hieruit is de aanpak Alert Appèl voortgekomen.

Resultaat

Door de verbeterde samenwerking is de hersteltijd na calamiteiten afgenomen.

0
Toezicht met 450 camera’s in een gemeenteVisieontwikkeling verkeersmanagement Innovatiecentrale