Smart Health

De zorgmarkt is voortdurend in beweging. Fysieke gebouwen worden continu aangepast of uitgebreid. Zorgprocessen worden steeds complexer. Medewerkers vinden de administratieve druk heel hoog. Ze komen in de knel door het gemis aan inspraak en regelmogelijkheden. Nieuwe systemen, hulpmiddelen en andere manieren van werken worden regelmatig geïntroduceerd zonder hun inbreng. De kosten en impact van al deze veranderingen zijn enorm.

Met meer plezier hoogwaardige zorg bieden

Als manager in de zorg wilt u dat cliënten kwalitatief hoogwaardige zorg krijgen. Dit vraagt een goede afstemming tussen betrokken medewerkers, soepel lopende werkprocessen, ondersteunende ICT systemen, een gebruiksvriendelijk gebouw en een comfortabele inrichting. Veranderingen in gebouwen, werkwijze, samenwerking, cultuur en zorgverlening gaan altijd hand in hand met elkaar. Een verandering in één factor heeft direct effect op de andere factoren.

Omdat het vhp echt een zorg is

Mensen zijn voor vhp human performance de drijvende kracht in organisaties. Daarom voelen we ons zo sterk verbonden met de zorg. We richten organisaties zo in dat cliënten de beste zorg krijgen. We zorgen dat medewerkers hierin volledig tot hun recht komen. Hun kwaliteiten en mogelijkheden worden op duurzame wijze vergroot. Samen met u bouwen we aan Smart Health. We zorgen dat zorgorganisaties klaar zijn voor de toekomst.

0