Complexe werkplekken, Expertises, Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Procesoptimalisatie door continu verbeteren, Smart Health

Aanleiding

Hartkatheterisatie is een verzamelnaam voor verschillende ingrepen aan het hart waarbij katheters worden gebruikt. Tijdens een hartkatheterisatie worden het hart en de kransslagaders van binnen onderzocht. Vanuit de bediendeks in de hartkatheterisatieruimte wordt daarbij ondersteuning verleend aan de uitvoerende arts.  Op de bediendesk in de hartkatheterisatieruimte van het Maasstad Ziekenhuis was door de jaren heen het aantal monitoren en bedienelementen toegenomen. Daardoor moesten medewerkers zich veel verplaatsen om de systemen te kunnen bedienen en moest men vaak in een ongunstige (scheve) houding werken.

Klantvraag

Het doel van het project was om de huidige hartkatheterisatie-bediendesk objectief te beoordelen op basis van de ergonomierichtlijnen en vervolgens de bediendesk te optimaliseren op basis van kleine aanpassingen (quick wins).

Aanpak

Van cruciaal belang was het in kaart te brengen van het huidige werkproces. Door een taakhandelingenanalyse uit te voeren, waarin een vhp-adviseur een dagdeel meeliep bij de hartkatheterisatie, zagen we welke systemen er zoal gebruikt werden. We merkten op dat systemen die vaak (tegelijkertijd) bij een bepaalde handeling gebruikt werden niet bij elkaar stonden maar juist verspreid. Daarnaast was er beperkte (werk)ruimte in het bediengedeelte van de hartkatheterisatiekamer. De bedienruimte is vaak druk bezet met diverse observanten die meekijken met de operatie en een aanwezige arts die het systeem raadpleegt en met wie overleg plaatsvindt.

Resultaten

Door middel van een herpositionering van de apparatuur en een aantal andere verbetervoorstellen is het gelukt het werkcomfort te verhogen:

  • Medewerker kan recht voor de hoofdmonitoren plaatsnemen en tevens zo goed mogelijk zicht houden op de kamer;
  • Betere bereikbaarheid van alle systemen;
  • Systemen die functioneel met elkaar te maken hebben zijn logisch geclusterd;
  • Meer vrije werkruimte door verwijdering van dubbele bediening en door aanpassingen aan de bediendesk;
  • Arts en techniekmedewerker kunnen naast elkaar plaatsnemen zonder dat zij elkaar in de weg zitten.

Schematisch vooraanzicht quick win herindeling bediendesk

0