Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Bij de renovatie van de verpleegruimtes (bedskamers) wil het ziekenhuis de meest ideale werkomstandigheden realiseren, zodanig dat alle knelpunten in één keer worden opgelost. Er is nog geen programma van eisen voor de renovatie maar het uitgangspunt is dat de bestaande wanden intact blijven.  

Klantvraag 

Het ziekenhuis heeft aan vhp gevraagd om te onderzoeken wat de meest ideale werkomstandigheden zijn en hoe het ziekenhuis die met een renovatie kan realiseren. Het doel van het onderzoek is te komen tot een optimale ergonomische inrichting van de verpleegruimtes (bedskamers), inclusief sanitaire ruimtes in zowel de stabiele als de acute kliniek, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke belasting van de verpleging ten gevolge van de inrichting. Het ziekenhuis heeft als specifieke eis dat dat het niet gebruiken van hulpmiddelen in ieder geval niet wordt veroorzaakt door knelpunten in de indeling van de ruimtes. 

Aanpak 

In de voorbereiding zijn de best practices bij andere ziekenhuizen, de normen, richtlijnen en andere ergonomie-eisen geïnventariseerd. Vervolgens is er tijdens een praktijkbezoek aan de hand van interviews een taakanalyse uitgevoerd, waarna per type kamer de meest ideale inrichting is ontworpen. Deze is gebruikt als blauwdruk voor de te renoveren kamers in de stabiele en acute kliniek, en kan later ook door het ziekenhuis zelf gebruikt worden bij toekomstige aanpassingen en verbouwingen.  

De ideale inrichting wordt opgebouwd uit elementen zoals bed, tilhulpmiddel, kast en sanitaire ruimte. Ieder element stelt eisen aan de inrichting; denk daarbij aan bewegingsruimte rond een bed en de toegang tot de sanitaire ruimte. De eisen zijn gebaseerd op de laatste stand der techniek van de middelen en de ruimte die daarvoor nodig is. 

Het basisontwerp is een eenpersoonskamer zonder extra functies, ofwel de meeste “uitgeklede” kamer. Om een ander type kamer te creëren (tweepersoonskamer, vierpersoonskamer, isolatie, babykamer, IC) werden elementen aan het basisontwerp toegevoegd, rekening houdend met de specifieke eisen van de elementen. 

Daar waar aanpassingen nodig waren in de bestaande kamerindeling is naar een optimum gezocht om de blauwdruk zo goed mogelijk toe te passen. De indelingsopties zijn getest in een mock-up sessie, waarbij het inrichtingsvoorstel op ware grootte is nagebouwd en vervolgens getest met de gebruikers. 

Resultaten 

Onze aanpak heeft geresulteerd in een blauwdruk van de ideale inrichting per kamer, bestaande uit een functioneel programma van eisen en functionele inrichtingstekeningenvertaald naar een optimale inrichting ten behoeve van de renovatie van de stabiele en acute kliniek. De blauwdruk kan door het ziekenhuis toegepast worden bij toekomstige projecten. 

Dmenselijke capaciteiten, het werk en de werkomstandigheden zijn door de nieuwe indeling van de verpleegkamers optimaal op elkaar afgestemd. Dit heeft de volgende positieve effecten: 

  • Fysieke belasting wordt teruggedrongen 
  • Medewerkers kunnen optimaal presteren  
  • Er kan meer werk gedaan worden, door minder mensen 
  • De geleverde kwaliteit is hoger 
  • Medewerkers zijn meer betrokken en vitaal.

 

 

 

0