Optimalisatie ruimtes en systemen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding

Noordwest Ziekenhuisgroep is bezig met het maken van plannen voor een nieuwbouwobject in Heerhugowaard. Om te toetsen of de ontwerpers op een gedegen manier rekening hadden gehouden met  mogelijke risico’s op human factors gebied hebben de arbo- en bouwcoördinator vhp human performance ingeschakeld.

Klantvraag

NZW heeft vhp human performance gevraagd de nieuwbouwplannen te toetsen op human factors uitgangspunten, zodat potentiele gezondheid- en veiligheidsrisico’s in een vroegtijdig stadium aan het licht komen en opgelost kunnen worden.

Aanpak

Door het afnemen van diepte-interviews en de openheid van het ontwerpteam hebben we een goed beeld van de werkwijze en aanpak van het ontwerpteam gekregen. Op basis van de interviews hebben we het volgende beoordeeld:

  • Oppervlakte en indeling van ruimtes op basis van de beoogde functionaliteit en benodigde werkruimte;
  • Doorgangen, draairichting deuren en breedte van gangen, daarbij rekening houdend met de logistieke bewegingen;
  • Ontwerp van werkplekken;
  • Fysische uitgangspunten zoals verlichting, licht, geluid en klimaat.

De uitdaging in dit project zat in het feit dat we niet direct met de eindgebruiker konden schakelen. We hebben vanuit onze human factors expertise en ruime kennis van de zorgprocessen de juiste vragen aan het ontwerpteam gesteld. Door de openheid van het ontwerpteam kregen we een goed beeld van hun werkwijze en aanpak en konden we beoordelen in hoeverre de juiste aanpak was gehanteerd om de risico’s te mitigeren.

Resultaten

Door het toetsen van de tekeningen en de gehanteerde aanpak van het ontwerpteam heeft vhp het ziekenhuis inzicht kunnen geven in hoeverre human factors waren meegewogen in de plannen. De ontwerpen zijn tot stand gekomen door input van de juiste deskundigen. Op enkele punten zijn concessies gedaan op gebied van human factors. Dit heeft voornamelijk te maken met de beperkte werkruimte die beschikbaar is voor de medewerkers. Aangezien dit wel een risico vormt tijdens het dagelijks uitvoeren van de werkzaamheden, gaat het ontwerpteam op deze punten onderzoeken of de voorgestelde aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele fysische knelpunten die in de praktijk tot problemen kunnen leiden en opgelost gaan worden door het ontwerpteam.

Dit was de eerste keer dat NZW een door hen gekozen aanpak heeft laten toetsen. De feedback die wij kregen is dat het hen veel inzicht heeft opgeleverd en op bepaalde aspecten ‘op scherp heeft gezet’. De samenwerking met vhp is als prettig, praktisch en flexibel ervaren.

0