Complexe werkplekken, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health

Aanleiding

In 2017 is een academisch ziekenhuis gestart met de verbouwing van de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH), met als doel om een betere logistieke samenwerking tussen de twee posten te  faciliteren. Waar in de oude situatie de SEH en de HAP ieder hun eigen balie hadden, moesten de twee afdelingen in de nieuwe situatie bij elkaar gesitueerd worden. De balie is, als startpunt voor de patiënt, een essentiële factor als het gaat om het zo adequaat mogelijk helpen van een patiënt.

Klantvraag

vhp human performance is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het herontwerp van de balie en een advies uit te brengen op het gebied van Human Factors.

Aanpak

Om tot een gedegen ontwerp te komen waarin de functionaliteit van de balie voor de gebruikers centraal staat heeft vhp in het ontwerptraject nauw samengewerkt met de architect van het ziekenhuis ‘Architecten aan de Maas’. In sessies met de architect, gebruikers en vhp zijn de taken, handelingen, benodigdheden en werkprocessen in kaart gebracht. Het samenvoegen van twee verschillende afdelingen zorgde voor een interessante uitdaging. Om verdeeldheid te voorkomen in de nieuwe structuur zijn de werkprocessen naast elkaar gelegd om tot een geïntegreerd proces te komen. Door het continu toetsen van de behoefte en belangen van de gebruiker zijn er functionele eisen opgesteld waaraan de balie moest voldoen. Deze eisen gaven de architect handvatten om tot een aantal concept-ontwerpen te komen. Als Human Factors specialist heeft vhp bij de beoordeling van de concepten de rol als professionele eindgebruiker aangenomen.

Resultaten

De grote betrokkenheid van de eindgebruiker heeft geresulteerd in een “human factors-proof” ontwerp van de HAP en SEH balie. In het nieuwe ontwerp is een nauwe samenwerking tussen de twee afdelingen mogelijk. Het samenvoegen van de twee balies heeft een positief effect op de doorstroom van patiënten. Vanuit de verschillende disciplines, inzichten en gebruikerservaringen is uiteindelijk een optimaal ontwerp tot stand gekomen dat volledig beantwoordt aan de wensen van de klant. De prettige en efficiënte samenwerking was zowel voor de klant als voor de experts een mooie ervaring.

0
NWZ nieuwbouw