Complexe werkplekken, Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health

Aanleiding

In de behandelkamer van een polikliniek kaakchirurgie worden naast chirurgische ingrepen ook mondhygiënische behandelingen uitgevoerd. De behandelkamer is volledig opgezet en ingericht voor kaakchirurgie en voldoet daarmee niet aan de functionele en ergonomische uitgangspunten voor mondhygiënische behandelingen.

Klantvraag

Aan vhp human performance is gevraagd om te bepalen aan welke functionele en ergonomische uitgangspunten de ruimte moet voldoen en een herinrichtingsontwerp te maken van de behandelkamer.

Aanpak

Om tot een optimale indeling te komen is er tijdens het traject gekeken naar de werkprocessen, benodigde elementen en de ruimte die medewerkers nodig hebben om het werk in optimale houding uit te voeren. Er zijn daarom bij de start van het project interviews gehouden met medewerkers en de teamleider. Ieder omschreef hierin zijn of haar taken en welke handelingen hierbij komen kijken. Vanuit de door vhp uitgevoerde observaties zijn uitgangspunten geformuleerd die in kaart zijn gebracht in schetsen voor een optimale ruimte-indeling. In de schetsen zijn ergonomische richtlijnen en veiligheidsaspecten meegenomen. Om ervoor te zorgen dat ook op de langere termijn de behandelkamer een prettige werkomgeving is die past bij de werkprocessen is er gekeken naar de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Resultaten

Waar eerst mondhygiënische werkzaamheden in een niet daarvoor bestemde werkomgeving werden uitgevoerd, zijn zowel het ziekenhuis als de afdeling er van overtuigd dat met deze indeling de ruimte optimaal wordt benut. Voor de medewerkers resulteert dit in een verhoogd werkcomfort. Met het door vhp geleverde voorstel kan de vertaalslag naar een technisch ontwerp gemaakt worden. Het ziekenhuis is blij met de praktische en prettige manier van samenwerken met vhp!

0
Ziekenhuis afdeling