Beoordelen fysieke en mentale belasting, Mentale en fysieke belasting, Risico-analyses en veiligheidsanalyses

“Verdieping leidt tot resultaat”

Monique Blumers (HR expert ARBO)

Aanleiding 

Sinds 2014 biedt vhp human performance met plezier ondersteuning aan het Maasstad Ziekenhuis op het gebied van ergonomie. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van verdiepende RI&E’s (Risico Inventarisatie & Evaluatie) fysieke belasting op verschillende afdelingen. Een RI&E is een waardevol instrument voor een organisatie omdat het inzicht geeft in de mate waarin mensen gezond en veilig werken. 

Wanneer uit de algemene RI&E blijkt dat medewerkers als gevolg van fysiek belastende werkzaamheden risico lopen op gezondheidsschade, dient er een verdiepende RI&E te worden uitgevoerd 

Klantvraag 

Het HR team van Maasstad Ziekenhuis heeft aan vhp human performance gevraagd om een verdiepende RI&E fysieke belasting uit te voeren op de volgende afdelingen:  

  • Intensive- en medium care 
  • Spoedeisende hulp 
  • Revalidatie 
  • Laboratorium 
  • Gipskamer 
  • Pathologie 
  • Apotheek 
  • Dialyse 
  • Centrale sterilisatie afdeling 

 Aanpak 

Om alle knelpunten en bijbehorende maatregelen boven tafel te krijgen worden de medewerkers en teamleiders van de afdeling direct bij de uitvoering van de RI&E betrokkenTijdens een gezamenlijke rondgang combineren we onze specialistische kennis met de praktijkervaring van de medewerkers en maken we samen de dagelijkse werkzaamheden inzichtelijk. 

Resultaten 

Op basis van de analyse en beoordeling fysieke belasting bepalen weop grondig onderbouwde wijze, welke werkzaamheden tot een te hoge (norm-overschrijdende) fysieke belasting leiden en wat hier de oorzaken van zijn. We geven praktische handvatten om de fysieke belasting op de afdelingen te verlagen en de medewerkers te ontzorgenHet gaat hierbij enerzijds om creatieve ‘quick wins’ die direct geïmplementeerd kunnen worden zonder extra investering. Een voorbeeld hiervan is het aan weerszijde oprollen van het laken waar de patiënt op ligt bij transfers van zware patiënten waardoor je meer grip hebt door een zelf gecreëerde handgreep. Anderzijds worden meer ingrijpende en/of lange termijn oplossingen aangedragen. De objectieve beoordelingen vanuit de RI&E vormen de basis en onderbouwing voor de benodigde investeringen.  

0