Aanpak van werklast en werkdruk, Beoordelen fysieke en mentale belasting, Duurzame inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning

Organisatie

De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) is een samenwerkingsorganisatie van sociale partners binnen de schoonmaakbranche. De RAS initieert en financiert activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen en arbeidsomstandigheden. Tevens houdt de organisatie toezicht op het naleven van de cao en zet zich daarmee in voor beter werk in de schoonmaak.

 Aanleiding

In de schoonmaak hebben medewerkers regelmatig te kampen met fysieke klachten. Om te voorkomen dat deze klachten verergeren en tot verzuim leiden is het raadzaam om de werkzaamheden aan te passen. In de praktijk is dit echter lastig omdat schoonmaakwerk vaak fysiek belastend is. Voor leidinggevenden is het niet altijd mogelijk om gepaste werkzaamheden aan te bieden. Het is lastig om de totale belasting van de verschillende werkzaamheden te overzien en te kunnen bepalen welke werkzaamheden (op basis van het advies van de bedrijfsarts) afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden van de medewerker. Hierdoor blijft het verzuim vanwege fysieke klachten in de schoonmaak hoog, en komt het vaak voor dat medewerkers die re-integreren na verloop van tijd weer terugvallen in verzuim.

Klantvraag

De RAS heeft aan vhp human performance gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor (aangepast) werk bij veel voorkomende fysieke klachten in de schoonmaak. Het onderzoek moest inzicht verschaffen en advies opleveren om veel voorkomende werkzaamheden te kunnen aanpassen. Hierbij ging het zowel om de wijze van uitvoering als de duur van de verschillende werkzaamheden. Het doel was om aangepaste werkzaamheden te ontwikkelen voor medewerkers met tijdelijke klachten aan het bewegingsapparaat die al dan niet zijn uitgevallen vanwege fysieke problemen of in een re-integratie traject zitten vanwege arbeidsongeschiktheid.

Aanpak

In dit project hebben we eerst onderzocht welke werkzaamheden of taken het meest voorkomen binnen de schoonmaak. Hiervan hebben we de fysieke belasting op verschillende lichaamsdelen bepaald. Vervolgens hebben we door uitgebreid te spreken met schoonmakers, leidinggevenden, bedrijfsartsen en verzuimcoaches inzicht gekregen in de dagelijkse werkzaamheden. Hieruit bleek dat de echte uitdaging van dit project lag in het communiceren en toepassen van de onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk. De uitkomsten van het onderzoek moesten vertaald worden naar een eenvoudig en duidelijk advies dat voor iedereen toegankelijk is.

Resultaten

Op basis van de verkregen inzichten hebben we een tool ontwikkeld op basis van body mapping (per lichaamsdeel de klachten benoemen) en een aantal specifieke vragen. Aan de hand van deze tool kunnen medewerkers en leidinggevenden in gesprek gaan over het afstemmen van de werkzaamheden op de mogelijkheden en beperkingen van medewerkers met fysieke klachten. Er kan per taak bepaald worden of deze voor een bepaalde medewerker uitvoerbaar is en zo ja, op welke wijze. Aan de werkgever werden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het aanpassen cq verlichten van de werkzaamheden. Ook medewerkers zonder klachten werden meegenomen in het bewustwordingsproces doordat inzichtelijk is gemaakt welke taken meer of minder belastend zijn en op welke manier toekomstige klachten kunnen worden voorkomen.

Onze tool werd uiteindelijk integraal opgenomen in een App die de RAS op dit moment aan het ontwikkelen is.

0