Beoordelen fysieke en mentale belasting, Expertises, Smart Industry

Aanleiding

De klant ontwikkelt en produceert chemicaliën ten behoeve van de internationale textielindustrie. Deze producten worden gedeeltelijk gefabriceerd in Nederland, waar tevens de monsterverpakkingen worden gemaakt en vervolgens verzonden. De vraag naar monsterverpakkingen is in de afgelopen jaren explosief toegenomen, met name doordat het producten assortiment groter is geworden en het klantenbestand steeds internationaler. Het productieproces sluit daardoor niet meer aan bij de huidige vraag naar monsterverpakkingen.

Klantvraag

De medewerkers op de monsterafdeling ondervinden problemen op het gebied van fysieke belasting en efficiëntie bij de huidige manier van het maken van monsterproducten. Met de verwachte groei in monsterverpakkingen ziet het bedrijf dat het huidige proces aangepast moet worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast wil het bedrijf als werkgever zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Aan vhp is gevraagd om een analyse van het productieproces uit te voeren, resulterend in oplossingsrichtingen die de efficiëntie verbeteren en ervoor zorgen dat medewerkers, nu en in de toekomst, hun werk veilig en gezond uit kunnen voeren.

Aanpak

In een sessie met de medewerkers van de monsterafdeling zijn de knelpunten en wensen rondom het proces besproken. Vervolgens zijn tijdens observaties werkprocessen, taken, handelingen, benodigdheden en de fysieke belasting van de medewerkers in kaart gebracht. De mogelijkheden met betrekking tot aanpassingen in het proces zijn geïnventariseerd.

Vervolgens zijn oplossingsrichtingen geformuleerd om de geconstateerde knelpunten op te lossen. In een gezamenlijke sessie met opdrachtgever en betrokkenen is een selectie gemaakt van oplossingsrichtingen waarmee de klant aan de slag gaat om het proces te verbeteren.

Resultaten

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het implementeren van de geboden oplossingsrichtingen. Daarnaast worden de geconstateerde knelpunten en bijbehorende principes gebruikt bij het opstellen van een functioneel Programma van Eisen (PvE) voor de inrichting van een nieuwe monsterkamer.

 

0