Beoordelen fysieke en mentale belasting, Duurzame inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Expertises, Mentale en fysieke belasting, Smart Health

Aanleiding

De afdeling MDL van een ziekenhuis heeft te maken met een hoog ziekteverzuim door een hoge fysieke belasting onder de scopie-assistenten op de endoscopieafdeling. Hun werk bestaat voornamelijk uit het assisteren tijdens het scopiëren. Medewerkers hebben lichamelijke klachten aan hand, pols, arm, nek en schouders. De teamleidster heeft geïnventariseerd onder de scopie-assistenten dat er 14 belastende werkzaamheden zijn. Daarnaast is er sprake van een hoge werkdruk op de endoscopieafdeling.

Vraag

Het ziekenhuis heeft vhp human performance gevraagd om een objectieve beoordeling van de fysieke belasting van het werk van de scopie-assistent. Daar waar de fysieke belasting te hoog is, of andere knelpunten op het gebied van human factors aanwezig zijn, is gevraagd om oplossingsrichtingen.

Aanpak

Gedurende een kick-off zijn de meest belastende handelingen besproken met de assistenten. Tijdens observatiedagen zijn deze handelingen geobserveerd in de praktijksituatie. Daarbij zijn metingen verricht om de fysieke belasting objectief te beoordelen.

Resultaat

Voor de belastende werkzaamheden zijn oplossingsrichtingen bedacht op het gebied van zowel techniek, organisatie als gedrag. Deze oplossingsrichtingen zijn in een workshop besproken met de medewerkers. Gedragsverandering is een belangrijk onderdeel van de oplossingen. Het ziekenhuis is begeleid bij de gedragsverandering door een workshop fysieke belasting en training on the job. Vhp heeft ook handvatten geboden voor het borgen voor de gedragsverandering. Daarnaast is een productontwerptraject gestart.

0
Mock-up oogwerkplek in oogziekenhuis door klachtenOnderzoek fysieke belasting bij patiëntbegeleiding