Beoordelen fysieke en mentale belasting, Mentale en fysieke belasting, Smart Health

Aanleiding

Medewerkers van de afdeling Patiëntbegeleiding (Maasstad Patiënten Service) in het Maasstad Ziekenhuis moeten veel lopen. Vooral  om patiënten in een rolstoel of bed van en naar verschillende (verpleeg)afdelingen in het ziekenhuis te brengen. Hierbij worden bedden en rolstoelen handmatig verplaatst. Op de afdeling gaven veel medewerkers aan fysieke klachten te ervaren door deze werkzaamheden.

Vraag

Zodoende werd vhp human performance gevraagd te onderzoeken in welke mate de werkzaamheden van de medewerkers Patiëntbegeleiding fysiek belastend zijn. Ook is gevraagd om oplossingsrichtingen te bedenken.

Aanpak

Er is een taak-handelingen-analyse uitgevoerd. Daarnaast is de energetische en de mechanische belasting van het werk op het lichaam gemeten. Hiermee is bepaald hoe groot de fysieke belasting is. Door deze resultaten te vergelijken met gehanteerde normen en wetgeving is vastgesteld wat de knelpunten zijn. In een workshop zijn – samen met de opdrachtgever (het Maasstad Ziekenhuis) en medewerkers van de afdeling – oplossingsrichtingen bedacht.

Resultaat

Er is duidelijkheid ontstaan over de fysieke belasting van het werk. Oplossingen zijn bedacht en ingevoerd om de fysieke belasting te verlagen. Zo wordt er nu beter afgewisseld in taken, zijn medewerkers getraind in de juiste werktechniek en zijn pilots (tests) met hulpmiddelen opgestart. Verder zijn uitgangspunten geformuleerd voor het beleid ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van deze afdeling.

Monique Blumers, HR Expert bij het Maasstad Ziekenhuis: “vhp human performance is een verbindende en professionele partner, die met een praktische aanpak ons de juiste weg heeft gewezen.”

 

0
Onderzoek en oplossingen op endoscopieafdelingOptimaliseren inrichting IC door kleiner werkruimte