Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding

Door toename van apparatuur wordt de werkruimte rondom het IC-bed steeds kleiner. Medewerkers melden dat dit hun werk aan het bed lastig maakt. De opstelling van de apparatuur rond het bed en de positie van het bed in de ruimte is verre van ideaal. Medewerkers moeten hierdoor ongunstige werkhoudingen aannemen. Ook is de indeling van de afdeling verouderd. Dit hindert de logistieke processen. De vierkante meters worden niet optimaal benut. Al met al schiet de patiëntenzorg aan het bed tekort en is de service aan bezoekers niet optimaal.

Vraag

In overleg met het ziekenhuis heeft vhp human performance een voorstel gedaan voor het in kaart brengen van de knelpunten en de ernst ervan. Ook zijn voorstellen gedaan voor verbeteroplossingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, rekening houdende met de toekomstige renovatie.

Aanpak

Tijdens een kick-off zijn de ideeën en ambities van de opdrachtgever en medewerkers besproken. Gedurende een volle dag hebben drie vhp collega’s met elk hun eigen expertise (bewegingswetenschappen, industrieel ontwerpen, organisatiepsychologie) op de afdeling meegelopen. Verpleegkundigen zijn geïnterviewd op de verschillende vleugels van de Intensive Care. Alle knelpunten (voor fysieke belasting, werkruimte, logistiek, indeling) zijn in kaart gebracht. In een workshop zijn oplossingsrichtingen samen met en door verpleegkundigen van de Intensive Care geprioriteerd en verder uitgedacht.

Resultaat

Er is een overzicht van knelpunten en mogelijke verbeteroplossingen opgeleverd. Aanvullend is een verdiepende analyse gedaan van de fysieke belasting. Voor mogelijke quick wins zijn geselecteerde oplossingen verder uitgewerkt. Ook de ernst van het knelpunt op verschillende aspecten (fysieke belasting, efficiëntie, beleving, hygiëne, veiligheid) en de investering en impact (tijd, geld, opbrengst) zijn aangegeven. Het resultaat is gepresenteerd aan de opdrachtgever. Er is afgesproken hoe de verdere implementatie van de verbeteringen plaatsvindt.

0
Onderzoek fysieke belasting bij patiëntbegeleidingPatiëntobservatie in de meldkamer van een slaaplaboratorium