Complexe werkplekken, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health

Aanleiding

In de meldkamer van een slaaplaboratorium worden patiënten gemonitord. Via beeldschermen (CCTV en signaal aflezing) worden zij bewaakt. Het gaat hierbij om de observatie van epilepsiepatiënten en mensen met slaapproblemen. Voor het realiseren van een nieuw slaaplaboratorium in een universitair ziekenhuis is een nieuwe indeling van de meldkamer gewenst.

Vraag

Het ziekenhuis heeft vhp human performance gevraagd ergonomische specificaties voor de inrichting van het slaaplaboratorium op te stellen. Het ging vooral om de optimale afstemming tussen het aantal beeldschermen en de opstelling van deze beeldschermen op de werkposten.

Aanpak

Er is een inventarisatie gedaan van de werkzaamheden in het slaaplaboratorium. En ook welke systemen daarbij gebruikt worden. Naast een bezoek aan de afdeling zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers. Er is een ontwerpvoorstel gemaakt met bijbehorende maattekeningen voor de inrichting en techniek van de nieuwe meldkamer.

Resultaat

vhp human performance heeft een functioneel ontwerp gemaakt voor een geoptimaliseerde indeling van de nieuwe meldkamerruimte en controletafel. Daarnaast is een uitgebreid programma van eisen opgeleverd waaraan de nieuwe meldkamer dient te voldoen.

0
Optimaliseren inrichting IC door kleiner werkruimte