Interactie-analyse en -ontwerp, Optimalisatie ruimtes en systemen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding

Bij een aantal balie- en planbureaumedewerkers van de polikliniek Hart & Vaten (H&V) is sprake van klachten aan arm, nek of schouder. Deze klachten bestaan al geruime tijd. Er is al veel aandacht besteed voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Toch blijven de fysieke klachten aanhouden. De gebruiksvriendelijkheid van de planningsmodule van het SAP-pakket is nog niet onderzocht als mogelijke bron van klachten.

Vraag

Het academische ziekenhuis wil dat medewerkers van de polikliniek H&V gezond en veilig kunnen werken met de beschikbare middelen, zoals het SAP-pakket voor het EPD. Het doel van het project is vaststellen of de gebruikte software verband houdt met hun klachten. En ook welke verbetermaatregelen noodzakelijk zijn.

Aanpak

Voor de analyse van de gebruiksvriendelijkheid van softwarepakketten heeft vhp human performance een krachtige usability scan ontwikkeld. Deze is toegepast bij de polikliniek H&V. De scan bevat 50 vragen over het gebruik van softwarepakketten waarmee wordt gewerkt. De vragen zijn gebaseerd op Europese normen over gebruiksvriendelijkheid van software. Onderwerpen als taakgerichtheid, bedienbaarheid en fouttolerantie komen hierin aan bod. Bij de poli H&V is de scan toegespitst op de werkprocessen waarbij de SAP software wordt gebruikt. Dit zijn het maken van afspraken met nieuwe patiënten (Planbureau) en het maken of wijzigen van vervolgafspraken (Balie). Daarnaast zijn de werkplekken en werkzaamheden van de polikliniek H&V, de balie en het Planbureau onderzocht.

Resultaat

De resultaten van de analyse en het bijbehorende advies zijn gebundeld. Hieruit blijkt inderdaad dat de gebruiksvriendelijkheid van de SAP-software van het academisch ziekenhuis een mogelijke bron van de fysieke klachten is. Een belangrijk punt is dat bij de inrichting van het softwarepakket de werkprocessen leidend moeten zijn. vhp heeft vastgesteld dat meer intelligentie in het SAP-pakket nodig is om medewerkers beter te ondersteunen in werkprocessen.

 

0
Patiëntobservatie in de meldkamer van een slaaplaboratoriumGUI videowall ontwerp voor controlecentrum