Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Public

Aanleiding

Een havenbedrijf wil de samenwerking binnen het Haven Operatie Centrum (HOC) verbeteren.

Vraag

Het havenbedrijf heeft vhp human performance gevraagd scenario’s te ontwikkelen. Het doel is dat medewerkers op een effectieve, efficiënte, veilige en prettige manier kunnen werken. Het is belangrijk dat hierdoor de samenwerking tussen verschillende functies verbetert.

Aanpak

De verbeterpunten zijn door vhp human performance in kaart gebracht via interviews, locatiebezoeken en workshops. De deelnemers zijn het management, operationeel personeel en andere stakeholders. Er is een ontwerp gemaakt van de herindeling van gemeenschappelijke werkvloer binnen bouwkundige kaders van het huidige HOC. De operationele functies en planningsfuncties zijn geclusterd op twee afzonderlijke werkvloeren. De sluisplanner fungeert als linking pin tussen de clusters. De vertrekpunten voor het ontwerp zijn het primair proces, de rol van functionarissen per stap hierin en de intensiteit van samenwerking met andere functionarissen. De opgeleverde relatiematrix is de kapstok voor de herindeling.

Resultaat

De herindeling van de gemeenschappelijke werkvloer is gerealiseerd. Medewerkers vinden dat het ontwerp zorgt voor directere communicatie en een betere gezamenlijke performance.

0
Productiviteitsverbetering van meldkamersScenario game nieuwe Botlekbrug door verbreding van de a15