Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Smart Public

Aanleiding

De korpschefs van de politieregio’s zijn met de brandweer en de regionale ambulancevoorzieningen een onderzoek gestart naar manieren om slimmer en efficiënter te werken op een meldkamer. De kwaliteit van het werk en de dienstverlening naar burgers en collega’s in het veld dient daarbij gewaarborgd te blijven.

Vraag

vhp human performance is gevraagd het onderzoek uit te voeren in samenwerking met een partnerbedrijf.

Aanpak

Het onderzoek vond plaats in de meldkamer. In een 0-meting is de hoeveelheid werk met de bijbehorende kwaliteit van het werk en dienstverlening gemeten. Daarna zijn een 3-tal experimenten uitgevoerd met andere manieren van samenwerken. Tijdens deze experimenten zijn de metingen herhaald. Op deze manier is het effect van de verschillende oplossingsrichtingen gemeten.

Resultaat

Er is inzicht ontstaan in drie manieren van samenwerken binnen de 112-meldkamers (brandweer, ambulance, politie). Hieruit is de best passen de oplossingsrichting gekozen.

0
Planstudie verkeersleiding openbaar vervoersbedrijfSamenwerking en indeling Haven Operatie Centrum