Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Public

Aanleiding

De centrale verkeersleiding (CVL) van een openbaar vervoerbedrijf heeft een breed takenpakket. Het gaat in eerste instantie om de verkeersleiding van bus, tram, metro en ferry. En daarnaast om cameratoezicht op metrostations, informatieverstrekking aan reizigers en beveiliging van gebouwen en terreinen. Het groeiende takenpakket van de verkeersleiding is onvoldoende samengegaan met de ontwikkeling van kwaliteit en efficiëntie van het werk.

Vraag

Het openbaar vervoerbedrijf heeft vhp human performance gevraagd een plan te maken voor de toekomst van de CVL.

Aanpak

Bij het uitvoeren van de planstudie heeft vhp human performance de stakeholders van de CVL gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun dienstverlening. Vervolgens is onderzocht of de diensten het beste door de CVL uitgevoerd kunnen worden of door een andere afdeling van de RET. Vanuit de studie zijn veranderingen bij CVL doorgevoerd. vhp heeft bij verschillende van deze vervolgprojecten een rol gespeeld.

Resultaat

Het resultaat van het project is dat de CVL:

  • zich meer op haar kerntaken richt
  • de regie voert bij nieuwe ontwikkeltrajecten
  • heeft ervaren dat alleen kwaliteit geleverd kan worden als de kwaliteit continu wordt gemeten.

0
Aantoonbare verbeteringen bij Corus GloeierijProductiviteitsverbetering van meldkamers