Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Industry, Verbeteren voor mens en organisatie

Aanleiding

Corus vindt ergonomie en cultuur belangrijk. Er is een ambitie om tot aantoonbare verbeteringen te komen.

Vraag

vhp human performance is door Corus gevraagd de inventarisaties om te zetten naar concrete acties met de mensen van de werkvloer.

Aanpak

Met de mensen van de werkvloer zijn projecten uitgevoerd met als doel het realiseren van concrete en aantoonbare verbeteringen. Onderwerpen en deelprojecten waren:

  • Doorbreken klaagcultuur en taakvolwassenheid
  • AMEN: afspraken maken en nakomen
  • Onderling respect en eigenwaarde
  • Projectmatig werken
  • Vol = vol (Rollenpark)
  • Milieulijst
  • Afvalstroom
  • Inbouwen bases BK/BJ
  • Opvolging storingen
  • 5-S

Resultaat

Er zijn veel successen geboekt in dit project. Dit is onder meer tot uiting gekomen in betere omgangsvormen, een gestructureerde organisatie en trotse werknemers.

0
Bemensing control room en business continuïteitInspirerende veiligheidscultuur en -leiderschap bij Wienerberger