Begeleiden van verandering en vernieuwing, Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Smart Industry, Structureel aandacht voor arbeidsveiligheid, Verbeteren voor mens en organisatie

Aanleiding 

Sinds 2006 is vhp human performance betrokken bij de bedrijfsbrede veranderingen in werkwijze en cultuur op het gebied van veiligheid bij Wienerberger. Zij zijn marktleider op het gebied van keramische bouw- en bestratingsmaterialen. In deze samenwerking wordt voortdurend gewerkt aan een inspirerende veiligheidscultuur en –leiderschap. Dit doen we samen met medewerkers, leidinggevenden en directie. Zo hebben verandertrajecten écht impact. 

Vraag 

Begin 2017 heeft Wienerberger vhp human performance gevraagd ondersteuning te bieden in de programma-ontwikkeling en organisatie van de Veiligheidsdag 2017. En om in aanloop naar deze veiligheidsdag alle leidinggevenden te challengen op veiligheidsleiderschap en teamwork. 

Aanpak 

Op alle 16 locaties zijn door vhp intervisiesessies verzorgd met het gehele operationele team leidinggevenden inclusief HR manager, KAM-coördinator en regiomanager. Centraal stond de wijze hoe de teams nu leidinggeven aan en samenwerken in veiligheid. En ook wat nodig is om succesvol veilig samenwerken weer een trap hoger te brengen. In train-de-trainer sessies zijn alle leidinggevenden inclusief voltallige directie en management opgeleid om op inspirerende wijze de Veiligheidsdag 2017 op hun eigen locatie uit te voeren. 

Resultaat 

De gekozen aanpak heeft geleid tot een inspirerende Veiligheidsdag 2017 op alle locaties met als thema ‘Samen Sterk’. Er is door het team van leidinggevenden op elke locatie collectief een impuls gegeven aan het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers. De vervolgacties voor 2018 zijn in kaart gebracht. 

0
Aantoonbare verbeteringen bij Corus GloeierijInterim HR management met draagvlak voor duurzame inzetbaarheid.