Begeleiden van verandering en vernieuwing, Duurzame inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Smart Industry

Aanleiding

Het HR-beleid van een groothandel is na ruim 10 jaar toe aan een update. Sinds de overname van het bedrijf in 2010 is het bedrijf gegroeid in omvang, zowel wat betreft tonnen productie, als in medewerkers. Daarnaast eisen de klanten van de groothandel een steeds hogere kwaliteit van het product en compliance aan wet- en regelgeving.

Vraag

De groothandel heeft vhp human performance gevraagd: Help ons bij het herijken van onze HR visie en het opstellen van beleid. Van belang is dat het management en middenkader dit beleid gaan uitvoeren en de dialoog met medewerkers voeren. Duurzame inzetbaarheid moet onderdeel zijn van dit beleid.

Aanpak

Er is gestart met het opstellen van een nieuwe functiebeschrijving. Ook zijn er interviews uitgevoerd. Dit proces heeft een aantal organisatorische wijzigingen met zich mee gebracht welke in samenspraak met de OR zijn doorgevoerd. Het functionerings- en beloningsbeleid inclusief formulieren is opnieuw vastgesteld en gedeeld met MT en middenkader. Tot slot heeft de interim manager de strategische personeelsplanning vormgegeven voor de huidige en toekomstige personele bezetting.

Resultaat

Nieuwe functiebeschrijvingen zijn opgeleverd. Er staat een nieuw en gedragen functionerings- en beoordelingssystematiek. Draagvlak voor duurzame inzetbaarheid is gerealiseerd.

0
Inspirerende veiligheidscultuur en -leiderschap bij Wienerberger Scenario game nieuwe Botlekbrug door verbreding van de a15