Begeleiden van verandering en vernieuwing, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

Een bouwbedrijf heeft de verbreding van de A15 gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van het project is de realisatie van de nieuwe Botlekbrug (dubbele hefbrug voor zeevaart). Rondom de bediening van de brug moeten verschillende partijen met elkaar samenwerken. Dit zijn brugbedienaars, lokale brugbedienaar, VTS-operators, treindienstleiders en de onderhoudsdienst.

Vraag

Het bouwbedrijf heeft vhp human performance gevraagd het functioneel ontwerp van de brug te valideren via een scenario game.

Aanpak

vhp human performance heeft samen met KienIA een scenario game gedaan met alle stakeholders. Het brugontwerp is via een tiental realistische scenario’s gevalideerd.

Resultaat

Met de validatie zijn veel functionele verbeterpunten ontdekt. In een later stadium zijn achttien brugoperators getraind om de brug live te bedienen. Daarbij is de scenario game in aangepaste vorm gebruikt.

0
Samenwerking en indeling Haven Operatie CentrumScope definitie van bediencentrale bij een provincie in Nederland