Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Smart Public

Aanleiding

Een provincie in Nederland wil alle beweegbare 66 bruggen en sluizen in de provincie 24/7 op afstand bedienen vanuit een beperkt aantal centrales. De provincie verwacht op deze wijze het scheepvaartverkeer tegen aanvaardbare kosten betere dienstverlening te bieden.

Vraag

vhp human performance is gevraagd te onderzoeken hoeveel centrales nodig zijn en wat de optimale clustering van objecten is.

Aanpak

In de keuze voor de locaties heeft vhp human performance onder meer gekeken naar de bouwkundige kosten en het aantal operators dat straks gehuisvest wordt. Er is een werklastberekening gemaakt op basis van historische data. Na het kiezen van een geschikte locatie heeft vhp over diverse onderwerpen advies gegeven, zoals indelingsontwerp, werkplekontwerp, camerafilosofie, omgevingsfactoren en opleidingsplan.

Resultaat

De adviezen van vhp human performance zijn verwerkt in het ontwerp van de bediencentrale. Deze wordt gebouwd en in 2018 in gebruik genomen.

0
Scenario game nieuwe Botlekbrug door verbreding van de a15