Beoordelen fysieke en mentale belasting, Duurzame inzetbaarheid, werklast en werkdruk, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Public

Aanleiding

Een overheidsorganisatie heeft behoefte aan een op feiten gebaseerde onderbouwing van de werklast en werkdruk. het gaat daarbij om de nieuwe leidinggevende functie van senior operator op drie nautische bediencentrales. Het vermoeden is dat werklast hoog is tijdens nachtdiensten.

Vraag

vhp human performance is gevraagd een werklastonderzoek uit te voeren bij nautische bediencentrales.

Aanpak

In het onderzoek heeft vhp human performance voor drie nautische bediencentrales vastgesteld wat het takenpakket van de senior operator is met de bijbehorende werklast en werkdruk. Ook zijn verschillen tussen de drie centrales beschreven. Daarnaast is geadviseerd of de huidige bemensing gehandhaafd kan worden. Het onderzoek bestond uit vier onderdelen:

  • observatie en interviews met teamleider en senior operator
  • taaktijdenmetingen met onze werklastmeter
  • werkdrukmetingen met onze werkdrukmeter
  • vragenlijst psychosociale factoren.

Resultaat

Er is bepaald hoe het takenpakket van de senior operator eruit ziet. En wat de verschillen zijn op de drie centrales. vhp human performance heeft op objectieve manier bepaald hoe hoog de werklast en werkdruk zijn. Ook is door ons onderbouwd hoe de personele bezetting het best gedaan kan worden.

0
Werkbelasting bij een havenbedrijf door een nieuwe toekomstvisieOverkoepelend meldkamersysteem voor industrieel park