Interface design, Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Smart Public

Aanleiding

De meldkamer van een groot industrieel gebied met daarop meerdere bedrijven kan serieuze incidenten niet goed aan. Veel verschillende systemen leveren allemaal belangrijke informatie aan. Hoe staat de wind? Zijn er gevaarlijke stoffen in de buurt? Wie waren er aan het werk? Wie moeten er opgeroepen worden? Is de overheid al geïnformeerd? Het is teveel in korte tijd.

Vraag

vhp human performance is gevraagd de functionaliteit van een nieuw overkoepelend systeem te specificeren waarop de bestaande applicaties zijn aangesloten.

Aanpak

Samen met medewerkers zijn de meldkamerprocessen geanalyseerd. De uitkomsten zijn vertaald naar een operating philosophy. Van daaruit is een Programma van Eisen (PvE) voor de user interface voor het overkoepelende systeem opgesteld. Met storyboards is gevisualiseerd wat de bedoeling is, zonder dat de details zijn vastgelegd. Dit PvE is gebruikt om marktaanbieders uit te nodigen.

Resultaat

Er is een PvE opgeleverd voor de user interface die gebruikt is voor de uitvraag naar de markt. Inmiddels werkt het systeem naar volle tevredenheid van de meldkamer.

0
Werkbelasting van nautische bediencentralesOverstap naar asset management bij een waterschap