Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

Een waterschap wil de organisatie van het zuiveringssysteem baseren op Asset Management (PAS55). Dit plan heeft geleid tot veel vragen bij de medewerkers van de afdeling.

Vraag

vhp human performance en Witteveen+Bos zijn gevraagd om met de medewerkers te onderzoeken wat de consequenties van doorvoering van asset management zijn en wat de meerwaarde kan zijn.

Aanpak

In een scenariostudie met medewerkers zijn verschillende werkprocessen geanalyseerd en omgezet naar het asset managementsysteem. Daarna zijn de leidinggevende functies ingevuld. Ook is gekeken wie binnen de bestaande bezetting welke rol kan vervullen. De HR-afdeling is samen met de afdeling verder gegaan met de uitvoering van de blauwdruk voor de nieuwe organisatie.

Resultaat

Er zijn antwoorden gegeven op de vele vragen rond de invoering van asset management. Dit heeft medewerkers de duidelijkheid gegeven waar ze naar op zoek waren. Er is een blauwdruk voor de toekomstige organisatie ontwikkeld.

0
Overkoepelend meldkamersysteem voor industrieel parkBediencentrale Provincie Fryslân met Anne de Jager