Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Public

“Met de inzet van vhp human performance heeft de Provincie Fryslân op de ‘human factors’ de juiste partij aan boord. vhp is klantgericht en borgt met deskundig advies een belangrijk aspect in de bediening op afstand.”

Anne de Jager (Programmamanager Afstandsbediening)

Aanleiding

Om de pleziervaart meer service te bieden, gaat Provincie Fryslân in 2021 naar verwachting 40 bruggen op afstand bedienen. Dit moet plaatsvinden vanuit het Swettehûs, een te ontwikkelen locatie langs het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden.

Vraag

Provincie Fryslân heeft vhp human performance gevraagd de nieuwe bediencentrale mee te ontwikkelen vanuit human factors perspectief.

Aanpak

vhp human performance heeft samen met het projectteam en de klankbordgroep een visie ontwikkeld op de centrale bediening. Aanmelding door pleziervaart, die vaak niet beschikt over marifoon, vormt hierbij de belangrijkste uitdaging. Via een app (in ontwikkeling) vindt aanmelding van pleziervaart plaats. Ook heeft vhp de uitwerking van de organisatie, de werkvloer en werkplekken gedaan. En ook van de grafische user interfaces en cameraplannen.

Resultaat

Er is een tijdelijke centrale gerealiseerd die als proeftuin fungeert. Na het testen van een aantal functionaliteiten wordt de definitieve centrale gerealiseerd.

0
Overstap naar asset management bij een waterschapBedienfilosofie voor verkeerscentrale van morgen