Interface design, Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

Een overheidsorganisatie wil een geïntegreerde aanpak ontwikkelen voor radarbegeleiding van de scheepvaart en bediening van sluizen.

Vraag

vhp human performance is gevraagd een bedienfilosofie te ontwikkelen en uit te werken. Dit dient te gebeuren in een functioneel programma van eisen voor de toekomstige geïntegreerde verkeersmanagementcentrales, de (uniforme) werkplekken en de grafische user interfaces (GUI).

Aanpak

De toekomstvisie voor VTS-begeleiding, objectbediening en de nieuwe rollen (zoals objectplanner en operationeel netwerkmanager) is uitgewerkt tot conceptontwerpen en technische specificaties. De ontwerpen voor de verschillende GUI’s zijn gebaseerd op één bedienfilosofie. Het GUI-ontwerp is uitgewerkt tot een interactief prototype en uitgebreid getest met operators.

Resultaat

vhp human performance heeft het ontwerp voor de grafische user interface uitgewerkt in een volledig Programma van Eisen dat geschikt is voor alle medewerkers. De overheidsorganisatie gebruikt de ontwikkelde visie en het ontwerp als input voor hun project ‘Corridorgericht bedienen en begeleiden’.

0
Bediencentrale Provincie Fryslân met Anne de JagerBewaking op afstand en uniformering van bediening bij een waterschap