Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Smart Public

Aanleiding

Een waterschap beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert oppervlaktewater en vaarwegen en zuivert afvalwater. Het waterschap wil alle 22 zuiveringsinstallaties en watersystemen centraal bewaken en bedienen vanuit één waterschapsbrede controlekamer (WCK) in het hoofdkantoor. Het doel is een beter overzicht en controle over beide hoofdtaken en een betere totaalprestatie.

Vraag

Het waterschap heeft vhp human performance gevraagd te adviseren over de uniformering van de bediening van de zuiveringsinstallaties en een ontwerp te maken voor de inrichting van de WCK.

Aanpak

De WCK is een nieuw element in de organisatie. Gestart is met een What If Study en met een scenariostudie. Van hieruit zijn de gewenste werkprocessen en operating philosophy beschreven. De nieuwe bediensystemen voor de zuiveringsinstallaties zijn beoordeeld op logische samenhang, voldoende informatiedichtheid en flexibiliteit tijdens navigeren.

Resultaat

Met succes zijn de volgende producten opgeleverd:

  • Uniforme user interface voor 22 zuiveringsinstallaties
  • What If, werkprocessen en operating philosophy
  • Inrichting van waterschapsbrede controlekamer

0
Bedienfilosofie voor verkeerscentrale van morgenCentralisering van bediening en bewaking van bruggen