Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Public

Aanleiding

Een overheidsorganisatie beheert alle beweegbare bruggen in en rond Amsterdam. Het drukke wegverkeer rond de bruggen geeft een extra uitdaging bij het vlot en veilig bedienen. Om afstandsbediening mogelijk te maken wil het bedrijf een bediencentrale in het nieuwe hoofdkantoor realiseren.

Vraag

De organisatie heeft vhp human performance gevraagd hoe 70 objecten op afstand bediend en bewaakt kunnen worden. Vervolgens kreeg vhp de opdracht het inrichtingsontwerp voor de centrale te maken.

Aanpak

vhp heeft een implementatieprogramma opgesteld met daarin een aanpak hoe tot uniformiteit van brugbedieningen te komen. Door vhp gemaakte inrichtingsconcepten zijn in een mock-up op ware grootte getest. De gekozen opstelling gaat uit van het werken in clusters. Elke cluster werkplekken bedient bepaalde clusterobjecten met een aantal bedienaren en een clustermanager.

Resultaat

Het ontwerp van de bediencentrale door vhp human performance is gerealiseerd in het nieuwe hoofdkantoor van het overheidsbedrijf.

0
Bewaking op afstand en uniformering van bediening bij een waterschapEye-tracking training bij Nationale Nautische Verkeersopleidingen