Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding

Een ziekenhuis heeft enkele jaren geleden een grootschalige verbouwing en nieuwbouw gedaan. Er is behoefte aan een toetsing van de verbouwplannen van verpleegafdelingen en spoedeisende hulp op human factors aspecten.

Vraag

Het ziekenhuis heeft vhp human performance gevraagd te beoordelen of het ontwerp functioneel is. En ook om te kijken naar optimale functionele afstemming op de uit te voeren werkzaamheden.

Aanpak

Zowel de bestektekeningen als de detailtekeningen van het vast timmerwerk zijn beoordeeld op een groot aantal aspecten. Er is gekeken naar oppervlakte, daglichttoetreding, klimaat en logistieke routing. Ook de reikafstanden, werkhoogtes en beenruimte van de specifieke werkplekken zijn beoordeeld. Voor de geconstateerde knelpunten zijn oplossingsrichtingen aangegeven. Door deze toetsing zijn knelpunten al in een vroegtijdig stadium geconstateerd. Ook zijn wijzigingen in het ontwerp met een minimale aanpassing en daarmee met een kleine investering, doorgevoerd in een volgende versie.

Resultaat

Door het vooraf beoordelen van verbouwplannen op human factors is het gelukt om vroegtijdig ontwerpknelpunten te ondervangen. Hierdoor zijn onnodige (altijd hoge) herstelkosten achteraf voorkomen.

0
Continu verbeteren op ICHerontwerp van couveuse