Optimalisatie ruimtes en systemen, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health, Ver- en nieuwbouw

Aanleiding 

Het HagaZiekenhuis heeft enkele jaren geleden een grootschalige ver- en nieuwbouw doorgemaakt. Aan vhp human performance is gevraagd om de bouwplannen op het gebied van arbeidsomstandigheden en human factors te toetsen en zo de functionaliteit van de ontwerpen te waarborgen. vhp had al eerder projecten voor het HagaZiekenhuis uitgevoerd en dat was beide partijen goed bevallen.  

Klantvraag 

Het HagaZiekenhuis wil naast het geven van de beste patiëntenzorg ook een goede werkgever zijn voor haar medewerkersDaarom was het voor het ziekenhuis belangrijk om tijdens het bouwproces in een vroegtijdig stadium rekening houden met het creëren van goede werkomstandigheden. Gedurende het project werden er meer specifieke vragen aan vhp human performance gesteld. Dit betrof o.a. het begeleiden van een mock-up voor sanitaire ruimtes, het beoordelen van het ontwerp van de meldkamer en het uitvoeren van diverse zichtlijnenstudies. 

Aanpak 

Voorafgaand heeft vhp alle tekeningen beoordeeld op human factors uitgangspunten en op basis van onze kennis van de processen in ziekenhuizen. Eén van onze experts was onderdeel van het bouwteam daardoor in de positie om tekeningen te bespreken en kritische vragen te stellen ten aanzien van de totstandkoming van het ontwerp. Tevens kon opschaling plaatsvinden zoals een verdiepend onderzoek op een bepaald onderdeel. Denk daarbij aan het uitvoeren van een mock-up of dieper in het werkproces duiken om te bepalen of de vertaling richting het ontwerp op de juiste wijze was uitgevoerd.  

Doordat we zowel met de architect, een afvaardiging van de betreffende afdeling, de technische partijen, de infectiepreventie en een human factors expert aan tafel zaten, konden de ontwerpen vanuit de verschillende invalshoeken beoordeeld worden om vervolgens tot het beste compromis gekozen te komen. Aangezien vhp niet vanaf het begin van het proces betrokken was lag er al een voorlopig ontwerp. Hierdoor moesten we bij het in kaart brengen van de werk– en zorgprocessen met zeer goed onderbouwde argumenten komen om het bouwteam ervan te overtuigen om aanpassingen te maken op het ontwerp. Waar we heel trots op zijn is dat door onze input de sanitaire ruimtes uiteindelijk groter zijn geworden, waardoor de verpleegkundige in een optimale houding haar werkzaamheden kan verrichten. 

Resultaten 

De samenwerking met vhp heeft geleid tot verbetering van de functionaliteit van de ontwerpen waarbij de human factors uitgangspunten gewaarborgd zijn. Door onze praktische aanpak, expertise en flexibiliteit konden een aantal onjuistheden uit de tekeningen gehaald worden waardoor extra kosten achteraf werden voorkomenDe nauwe samenwerking met het ziekenhuis, de architecten en het bouwteam maakte het mogelijk om snel te kunnen schakelen, hetgeen alle betrokkenen als prettig en efficiënt hebben ervaren. De bouwdirecteur van het HagaZiekenhuis heeft aangegeven dat hij de samenwerking met vhp als zeer positief heeft ervaren. Inmiddels worden er weer nieuwe projecten met zowel de bouwdirecteur als met het HagaZiekenhuis opgezet.  

0
Continu verbeteren op ICHerontwerp van couveuse