Procesoptimalisatie door continu verbeteren, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Smart Health

Aanleiding

Op een 24-uurs afdeling als de intensive care kan niet alles worden gepland. Verpleegkundigen zijn wel hoofdverantwoordelijk voor één patiënt maar delen de zorg voor alle patiënten op de afdeling. Tussen de geplande artsenrondes, onderzoeken en bezoekuren door worden er behandelingen aangepast, patiënten verzorgd en de gezondheid gemonitord om waar nodig te kunnen ingrijpen. Dit vraagt een cultuur waarin de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Dit geldt niet alleen in het primaire verpleegproces. Het gaat ook over het beheer van de medicijn-, (niet) steriele voorraad en het beheer van beschikbare apparatuur en hulpmiddelen die voor meerdere patiënten gebruikt worden. Niemand wil misgrijpen op een cruciaal moment.

Vraag

vhp human performance is gevraagd de knelpunten in de huidige indeling en werkwijze op de IC in kaart te brengen. Naast de beoordeling van werksituaties van medewerkers en het bedenken van oplossingen zijn we ook gevraagd te kijken naar de gevolgen voor de patiëntenzorg en bezoekers.

Aanpak

Tijdens een kick-off zijn de ideeën en ambities van de opdrachtgever en medewerkers besproken. Gedurende een volle dag hebben drie vhp collega’s met elk hun eigen expertise (bewegingswetenschappen, industrieel ontwerpen, organisatiepsychologie) op de afdeling meegelopen. Verpleegkundigen zijn geïnterviewd op de verschillende IC vleugels. Naast technische (indeling, apparatuur en hulpmiddelen) en organisatorische (logistieke of werkproces) knelpunten, zijn er ook verbeterpunten op het gebied van cultuur en afspraken aan te wijzen.  In een workshop zijn oplossingsrichtingen samen met en door IC verpleegkundigen geprioriteerd en verder uitgedacht.

Resultaat

Eén van de voorgestelde oplossingsrichtingen was het borgen van continu verbeteren op de IC. Al tijdens de workshop zijn de verpleegkundigen met elkaar in gesprek gegaan over verschillen in de werkwijze. Met een kritisch blik is gereflecteerd op het eigen gedrag en mogelijke verbeteringen daarin. Bij de oplevering is specifiek stil gestaan bij het belang van een open cultuur. Het gaat daarbij om prettig samenwerken en ruimte maken voor het oppakken van verbeteringen. Dit past goed bij de lean gedachte waarmee het ziekenhuis bezig is. Zo werkt men met verbeterborden en worden initiatieven vanuit de afdeling gestimuleerd.

0
Balie van een ziekenhuisHaga ziekenhuis